Podmienky použitia

Užívateľ používaním stránky ako aj vložením svojho emailu pre odomknutie aplikácie a prehliadania videí súhlasí s týmito podmienkami používania webu FitHero tréning umiestneného na doméne trening.fithero.sk:

  1. Užívateľ používa stránku a informácie na nej uvedené výhradne na vlastné riziko.

  2. Prevádzkovateľ ani autor videí nezodpovedá za prípadné zranenia či škody, ktoré vzniknú napodobňovaním cvikov alebo postupov tu uvedených.

  3. Užívateľ by mal pred začiatkom cvičenia konzultovať svoj zdravotný stav so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom, prípadne so svojím trénerom.

  4. Prevádzkovateľ odporúča užívateľovi vykonávať cviky len po predchádzajúcej konzultácii a vyberať si len také cviky, ktoré svojou náročnosťou a technikou odpovedajú stupňu trénovanosti užívateľa a jeho skúsenostiam so správnym prevedením techniky takýchto cvikov. 

  5. Prevádzkovateľ neručí za presnosť techniky cvikov a aktuálnosť obsahu uvedeného na tejto stránke.

  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť obsah stránok a informácií tu zverejnených.

 

Podmienky používania stránky FitHero tréning sú platné od 24.11. 2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ich zmeniť alebo upraviť, a to bez nutnosti písomného oznámenia užívateľom.